משלוחים והחזרים

אספקת המוצרים

תנאי למשלוח המוצר לידי הרוכש יהיה קבלת התשלום בידי המוכר, המוכר ישלח את  המוצרים אותם רכש הקונה לכתובת אותה הזמין בעת הרכישה. לא יותר משלוח למספר יעדים שונים אף אם נרכשו מספר מוצרים וכן לא ישלח המוצר לכתובת אשר שונה מהכתובת בעת ההזמנה.

המשלוח יהיה באמצעות חברת שליחויות ( להלן:”המשנעת”) תקנון החברה המשנעת ותנאיה יחולו על  ההזמנה ואספקת המוצר, הזמנה זו תהיה כפופה לה.

בעלי האתר יהיו רשאים, בהתאם לשיקול דעתם להגביל את יעדי האספקה לערים ומרחקים שונים ממקום הפעילות העסקית שלהם. בין היתר ההגבלות למשלוח יחולו על ישובים אלו: ישובים הנכללים בשטחי הרשות ו/או התנחלויות אשר אליהם לא ניתן לשלוח באמצעות החברה המשנעת, ישלח המוצר בהתאם לשיקול דעתו של המוכר בלבד.

זמן האספקה: המועד מקבלת ההזמנה ועד מסירתו לידי הלקוח באמצעות החברה המשנעת, במניין הימים לא יכללו ערבי חג, ימי שבתון, חגים, וסגרים אשר אינם בשליטת בעלי האתר, לעניין זה “יום עסקים” הינו ימי העבודה בין ימי א’-ה’ שאינם נופלים בימים שלא נכללים.

לא ישא בעל האתר בכל אחריות/מחדל/נזק לרבות עיכוב ואי מסירה , אשר נובע ממחדליה של החברה המשנעת.

מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעיל האתר, לא יהיה אחראי לעיכוב באספקת המוצר עקב אירועים אשר אינם בשליטתה, מגיפה, הסגר, שביתה, פיגוע, מלחמה , מבצע צבאי, אסון טבע ו/או כח עליון וכיו”ב.

מדיניות ביטול

מדיניות החזרת המוצרים המתוארת להלן הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולתקנותיו, בשים לב לאמור בהם ביחס למדיניות ההחזרות של בגדי ספורט והלבשה תחתונה וכן בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, לרבות הוראות משרד הבריאות.

במידה ולאחר ביצוע העסקה הרוכש מעוניין לבטל את ההזמנה יש להודיע על כך בכתב באמצעות דברו איתנו באתר. בהודעת הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, מספר ההזמנה, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן העתק האישור. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שהרוכש עומד בתנאים.

ביטול עסקת הרכישה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול באתר, כאמור הרוכש יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח, בניכוי 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם, בגין העסקה.

במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל הרוכש, בתנאי שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה בו שימוש והוא יכלול את תוית היצרן ואת אזיקון הבטיחות ( המוצמדות לפריט ) בחיבורן המקורי בלבד, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לכתובת הרשומה של מפעיל האתר ובמקרה כאמור מסכום ההחזר ינוכו דמי משלוח ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם.

זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק – לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

הרוכש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוא יכלול את תוית היצרן ואת אזיקון הבטיחות (המוצמדות לפריט ) בחיבורן המקורי בלבד. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה ביחס לפריט הניתן לביטול, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה ו/או במקרה של החלפת המידה, לא יהא הרוכש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם.

כאמור הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר שסופק יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק והוא יכלול והוא יכלול את אזיקון הבטיחות וכן את התוית המקורית של היצרן ( התווית המוצמדת לפריט ) בחיבורן המקורי בלבד , משלוח יעשה לכתובת החברה הרשומה או לחילופין בהגעה עצמית בתיאום מראש בלבד ו/או בתיאום מול שירות הלקוחות במספר טלפון 050-9107550, במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, הרוכש לא יהא זכאי לזיכוי כלשהו (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי- קרדיט). 

הזיכוי יינתן לאחר הגעת הפריט למשרדי מפעילת האתר.

ניתן להחזיר את המוצר בהתאם לתקנון זה ועל פי הדין – כל עוד לא נעשה בו שימוש כזה או אחר, באריזתו המקורית והוא יכלול את תוית היצרן ( התווית המוצמדת לפריט ) בחיבורן המקורי בלבד – תוך 14 ימים מקבלתו. מפעיל האתר יהא בעל שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש כאמור, כגון עם ריח של בושם ו/או תחליב גוף ו/או תכשיר אחר, סימני איפור ו/או כל פגם/לכלוך ו/או אחר, וכו.. לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את הרוכש בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעת הבלעדי והמוחלט של מפעיל האתר.

מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48 שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. למען הסר כל ספק האמור לעיל כפוף ליתר הוראות תקנון זה בדבר הביטולים וההחזרות.